Geskiedenis

6437937_edited.jpg

In 1953 is ‘n skoolgebou deur die Onderwysdepartement gebou op ‘n stuk grond wat deur die Van Zyl-broers geskenk is. Hierdie driemanskool is deur ‘n brand verwoes. ‘n Nuwe gebou is opgerig en die skool se naam is toe ook verander na Laerskool Van Zyls, ter ere van die Van Zyl broers wat die grond vir die skool geskenk het.

Hierdie skool is in 1987 gesluit. Die skoolgebou en terrein is toe deur die Trimoa Boerevereniging gekoop.

Met die steeds groeiende klasse en minderwordende onderwysers, die onvermydelike verlaging van standaarde, die verpligte infasering van Kurrikulum 2005 en verminderde staatsubsidies was daar teen 1997 baie kommer in die meeste Afrikaanse ouers se harte oor die toekoms van die onderwys in Suid-Afrika. Teen hierdie agtergrond het ‘n groepie ouers uit Vredendalomgewing die moontlikheid van die stigting van ‘n Christelike privaatskool begin ondersoek om dít te beskerm wat vir hul belangrik was.

‘n Loodskomitee is gestig en onder voorsitterskap van Annemarie Adriaanse is moontlikhede rondom die stigting van die skool ondersoek.

Die Boerevereniging van Trimoa het goedgunstiglik die gebou van die ou Van Zyl’s Laerskool te Karoovlak te huur aangebied en die loodskomitee en voornemende ouers het die skool binne en buite begin opknap.

Op 20 Januarie 1998 het Nouveau Kollege vir die eerste keer sy deure oopgemaak vir die 17 leerders wat ingeskryf het. Die personeel was as volg: Mnr. André Rossouw was die skoolhoof en was verantwoordelik vir grade 5,6, en 7. Mev. Hester Engelbrecht was verantwoordelik vir grade 3 en 4, Mej. Nettie van Schalkwyk (nou Nettie Louw), vir grade 1 en 2 en Mev. Fienie Hills vir gr.R.

Op 13 Julie 1998 is Nouveau Kollege by die Wes-Kaapse Onderwys Departement geregistreer as onafhanklike skool. Die naam Nouveau beteken ‘Nuut en Eerste en Jonk’ en die leuse, Excelsius, beteken ‘Steeds Hoër’.

Nouveau Kollege se loodskomitee van 1997 kan met trots terugkyk na hul droom en hoe die skool uitgebrei het. Nouveau Kollege spog tans met meer as 150 leerders, aparte klasse vir almal vanaf 3 jaar-klasse tot graad 7, ‘n musiekonderwyseres en ‘n voltydse sekretaresse! Verskeie aanbouings is al gedoen en daar is min van die oorspronklike geboutjie te herken. Die sportgronde bestaan uit ‘n rugbyveld en drie netbalbane wat ook deur ‘n entoesiastiese ouerkorps gebou is. En die nuut aangeboude deel vir die 3 tot 6-jarige outjies maak Pikanini Kampus enige kleuter se droom.​